HomeAktierKøb Sony aktier
Start handlen med eToro

Sådan køber du Sony (SONY) aktier i Danmark 2022

Sony logo
Sony (SNE)
...
24H Ændring
...
exchange
...

The Sony Group Corporation - eller blot Sony - er et af de mest populære mærker i verden. Det hører til et af de mest ikoniske japanske konglomerater, og Sony er i dag bedst kendt for sine PlayStation spilkonsoller og professionelle videokameraer.

Udover at producere og sælge elektronisk udstyr og instrumenter, så producerer, distribuerer og sælger Sony også video- og lydprodukter, animationsfilm, bærbare spilkonsoller, perifere enheder, halvledere og meget mere.

I denne guide vil vi fortælle dig hvordan og hvorfor du skal købe Sony aktier ud fra en vurdering af virksomhedens grundlæggende forhold.

Sådan købes SNE med 5 lette trin

 1. 1
  Besøg eToro gennem linket nedenfor og opret dig ved at indtaste dine oplysninger.
 2. 2
  Udfyld alle nødvendige informationer og svar på det informative spørgeskema.
 3. 3
  Klik 'Indbetal', vælg den ønskede betalingsmetode og følg instruktionerne for at indbetale midler til din konto.
 4. 4
  Søg efter din yndlings aktie og se grundlæggende statistik. Når du er klar til at investere, så klik på 'Handel'.
 5. 5
  Indtast beløbet, som du vil investere, og konfigurér din handel for at købe aktien.

Alt hvad du behøver at vide om Sony

Lad os begynde med at tage et kig på på Sonys historie, dets indtægtskilder, hvordan dets aktiekurs har udviklet sig, og hvilken forretningsmodel der anvendes.

Historien om Sony 

Sony blev grundlagt i 1946 og beskæftiger i dag over 111.000 medarbejdere i hele verden. Sony har hovedkvarter i Tokyo, Japan, og er en af de mest ikoniske virksomheder indenfor den diskretionære forbruger sektor med fokus på forbruger elektronik.

Virksomheden er kendt for at have opfundet den berømte Walkman, som netop var så populær blandt teenagere i slutningen af 90'erne. I dag driver virksomheden en diversificeret forretning indenfor brancher, såsom elektronisk udstyr, musik og mobiltelefon apps. 

Sony ændrede for nylig sit navn til Sony Group Corporation for bedre at afspejle virksomhedens verdensomspændende tilstedeværelse.

Hvad er Sonys strategi?

Sony er en af de førende virksomheder indenfor sektoren for forbrugsgoder, og er derfor underlagt markeds cyklussen. På grund af sin verdensomspændende tilstedeværelse har Sony en konkurrencemæssig fordel ved at være aktiv på forskellige markeder, så virksomheden drager fordel af, at markeds cyklussen befinder sig på forskellige faser i forskellige dele af verden.

F.eks. kan vækstøkonomierne være at finde på toppen af markeds cyklussen, når en ny ekspansionsfase er ved at gå igang i grænseøkonomierne. Sony kan nu tilpasse sin strategi lokalt og samtidig handle ud fra et globalt perspektiv.

Hvordan tjener Sony penge?

Sony får sine indtægter fra otte forskellige kilder: spil og netværkstjenester, musik, billeder, elektroniske produkter og løsninger, billedmæssige og sensoriske løsninger, finansielle tjenester, alle andre samt tjenester og eliminering.

Ud af alle disse segmenter, så er det segmentet spil og netværkstjenester, der bidrager mest til den årlige omsætning, og er et segment i konstant vækst. Pandemien havde en positiv indvirkning på spilindustrien, fordi folk verden over blev tvunget til at tilbringe mere tid indendørs.

Musik- og billed segmenterne bidrager med ca. 20% af den samlede omsætning, hvilket er lidt mere end afdelingen for finansielle tjenesteydelser. Et hurtigt kig på virksomhedens resultatopgørelse afslører en afbalanceret portefølje af indkomststrømme, hvor hver enkelt forretningsgren bidrager med mindst 10% af den samlede omsætning (bortset fra "alle andre" og "tjenester and eliminering" afdelingerne).

Hvordan har Sony klaret sig i de seneste år?

Sony er noteret på adskillige børser rundt omkring i verden, herunder på New York Stock Exchange via American Depository Receipts (ADR). Adgangen til amerikansk kapital er afgørende for enhver global virksomhed.

Sonys aktiekurs blev knap nok påvirket af pandemien, da den kom stærkt tilbage fra nedsmeltningen på aktiemarkedet i 2020 og toppede med $120 i februar og derefter igen i april 2020. Aktien har nydt godt af en opadgående trend, der består af en række højere højdepunkter og højere laveste punkter, og investorerne vil fortsætte med at ride med på trenden (købe på dyk), indtil dette engang slutter.


Sony Fundamental analyse

Der findes to typer aktieanalyse: teknisk og fundamental analyse. Mens teknisk analyse indebærer en fortolkning af historiske prisdata med henblik på at forudsige fremtidige værdier, så handler den fundamentale analyse om at fortolke en virksomheds underliggende finansielle resultater med henblik på at udlede aktiernes iboende værdi.

Hvis den beregnede iboende værdi er højere end den aktuelle markedsværdi, så betyder dette at selskabets aktier er undervurderede, og at investor derfor vil købe aktierne (eller "gå langsigtet").

Hvis den beregnede iboende værdi er lavere end den aktuelle markedsværdi, så anses selskabets aktier for at være overvurderede, så investor vil her enten sælge aktierne, vente på et fald for at købe flere aktier eller måske endda anvende en "short selling" strategi (hvis mægleren tillader dette).

Lad os nu tage et kig på Sonys omsætning, indtjening pr. aktie (EPS), kurs/indtjeningsforholdet (P/E), udbytteafkast og cash flow. Dette vil være vores fundamentale analyse.

Sonys indtægter

Omsætningen, som er den samlede værdi af virksomhedens salg af varer og tjenesteydelser over en given periode, er den første linje i resultatopgørelsen.

I slutningen af april 2021 offentliggjorde Sony de fulde resultater for regnskabsåret 2020. Omsætningen steg med 9% i forhold til året før, og nettoresultatet, der kan videreføres til Sony Group Corporations aktionærer, blev mere end fordoblet.

Sonys afkast-pr-aktie

Afkast pr. aktie (EPS) er et af de vigtigste måleredskaber, når et selskabs iboende værdi skal vurderes. EPS beregnes i "basis" og "udvandet" form og illustrerer den finansielle præstation pr. aktie.

I det grundlæggende EPS-forhold fratrækkes det foretrukne udbytte fra nettoresultatet (den nederste linje på resultatopgørelsen), og resultatet divideres med det vægtede gennemsnitlige antal udestående aktier. De udestående aktier er det antal aktier, der er til rådighed til handel, og antallet kan ændre sig i løbet af et år afhængigt af ledelsens politik.

Hvis ledelsen f.eks. mener, at markedsprisen ikke afspejler virksomhedens iboende værdi, så kan man beslutte at tilbagekøbe nogle af de udestående aktier og dermed påvirke EPS-tallet, idet færre aktier vil være til rådighed til handel.

Sony's EPS har i løbet af de seneste år for det meste været positiv.

Sonys P/E-forhold

Kurs/indtjeningsforholdet (P/E) fungerer præcis som navnet antyder. Det beregnes ved at dividere den aktuelle aktiekurs med EPS.

I skrivende stund er Sonys aktiekurs på $98. Hvis vi bruger den seneste EPS på $2,88, så når vi frem til en P/E på 34,02. Dette betyder at investorerne er villige til at betale $34,02 for hver $1 af selskabets overskud.

Selvom vores beregnede P/E muligvis vil virke urimelig for mange investorer, så bør vi alligevel huske på, at investorerne har en fremtidsorienteret holdning. Grundlaget for værdiansættelsen af et selskabs aktiekurs stammer fra en korrekt fortolkning af nutidsværdien af dets fremtidige cash flow. Hvis investorerne mener at virksomheden kan forøge dens rentabilitet i fremtiden, så afspejles nutidsværdien af disse fremtidige pengestrømme i selve markedsprisen.

Sonys udbytteafkast

Udbytteafkastet er en anden nyttig målestok, som investorerne ofte anvender for at afgøre om det er værd at investere i en bestemt virksomhed. Udbytte udbetalende virksomheder foretrækkes af mange investorer, fordi den ekstra indkomst der genereres af udbytteafkastet, ofte kan geninvesteres i flere virksomhedsaktier. På lang sigt vokser det samlede afkast derfor betydeligt.

Det er langt fra alle virksomheder, der vælger at udbetale deres aktionærer en andel af det årlige overskud som udbytteafkast, men Sony har dog historisk set altid valgt at udbetale udbytteafkast. 

Sonys seneste udbytteafkast er (i skrivende stund) på $0,27/aktie, og det gennemsnitlige udbytteafkast for de seneste fire år på 0,53%. Afkastet beregnes ved at dividere udbyttet pr. aktie med markedsprisen pr. aktie, og jo højere udbyttet er, jo mere attraktivt vil virksomheden være for investorerne.

Sonys Cash Flow

En virksomheds cash flow viser virksomhedens likviditetssituation.

Målet er at finde en balance mellem de likvide midler, der er nødvendige for den daglige drift, og så de likvide midler, der skal investeres i kort- og langfristede værdipapirer. Det er ikke altid rentabelt at have alle ens kontanter samlet på en bankkonto, så likviditets afdelingerne i de store virksomheder vælger ofte at investere de ekstra kontanter i kortfristede omsættelige værdipapirer, der er likvide nok til at blive betragtet som likvide midler.

Sony har en stærk likviditetsposition, idet den frie likviditetsposition for de konsoliderede virksomheder (eksklusive sektoren for finansielle tjenesteydelser) stiger fra 399,8 mia. yen i regnskabsåret 2019 til 541 mia. yen i regnskabsåret 2020.

Hvorfor skal du købe Sony aktier?

Selvom visse af de grundlæggende finansielle nøgletal måske peger på at Sonys aktiekurs er dyr, så er der alligevel et par gode grunde til at du måske burde overveje at investere i Sony aktier:

 • Det er en global virksomhed og et pålideligt brand
 • Spilindustrien spås fremragende sammensatte årlige vækstrater (CAGR) i de kommende år
 • Det giver dig adgang til det japanske marked
 • Enhver global diversificering drager fordel af konjunkturudsving

Ekspertråd til køb af Sony Aktier

Den usædvanlige COVID-19-pandemi medførte en stor økonomisk tilbagegang i alle dele af verden på samme tid, men Sony klarede sig alligevel godt takket være deres spil afdeling. Det er derfor den afdeling man især skal holde øje med, mens økonomierne kommer sig over coronakrisen.
- Emmanuel Ekwomadu
Køb Sony Aktier i dag!

5 du skal overveje inden du køber Sony Aktier

Investering i en virksomheds aktier bør ske efter man har udvist rettidig omhu. Du bør derfor altid overveje de følgende 5 ting før du investerer i Sony aktier.

1. Forstå virksomheden 

En grundig forståelse af virksomhedens forretningsmodel er obligatorisk. Vær på udkig efter langsigtede og kortsigtede tendenser indenfor de brancher, som selskabet får størstedelen af sine indtægter fra - og som i Sonys tilfælde er mange og forskellige.

2. Forstå de grundlæggende investeringsregler 

Investering betyder, at de finansielle ressourcer anvendes til at opbygge en portefølje af forskellige aktiver. Porteføljeforvaltning er et komplekst område, og der er således altid risici forbundet med denne. Nogle risici kan spredes ved at tilføje ikke-korrelerede aktiver til en portefølje. Andre risici kan styres ved hjælp af børsmæglerens afventende ordretyper - såsom f.eks. stopordrer - for derved at begrænse et tab eller fastlåse en fortjeneste.

3. Vælg din mægler med omhu

Et altafgørende skridt når det kommer til selve investeringsprocessen handler om at vælge din mægler med omhu. Og her skal du overveje adskillige ting, såsom f.eks. regulering, provisioner og gebyrer, de markeder der skal handles på, handelsplatformen og den tilgængelige research. Den bedste mægler er måske ikke den med de laveste gebyrer, fordi der er nemlig også andre faktorer der vejer tungt i investorens beslutning om at vælge en mægler. Tænk på mægleren som den erhvervsdrivendes partner under investeringsrejsen.

4. Beslut dig for hvor meget du ønsker at investere

Det første skridt på investeringsrejsen er at indsætte penge på din handelskonto, hvor der udelukkende anvendes de overskydende midler, som du ikke vil få brug for i et stykke tid. Når du har finansieret din konto, så skal du nu beslutte dig for hvordan du ønsker at fordele midlerne mellem de forskellige aktiver/markeder - for derved at opnå diversificerings fordele og sprede risikoen på så effektiv en måde som muligt. Nogle erhvervsdrivende investerer en vis procentdel af deres konto i enhver ny position, hvorimod nogle foretrækker blot at tilføje midler til vindende positioner, og andre bruger en dollar-cost gennemsnits teknik. Som tommelfingerregel gælder det, at man aldrig skal investere penge, som man ikke har råd til at tabe, da det ikke er samtlige risici der kan elimineres via diversificering.

5. Sæt et investeringsmål

En korrekt målsætning tager hensyn til både tidshorisonten for en investering, samt de finansielle resultater. Nogle investorer vælger at investere på grund af de regelmæssige indtægter fra udbytteafkast, og fordi de kan lide et selskabs forretning og filosofi. Nogle investorer er udelukkende drevet af de finansielle præstationer. Andre investorer ønsker blot at eje en del af en virksomhed, der vil bevare sin reelle værdi og fungerer som et værdiskabende lager mod inflation.

Bundlinjen ved køb af Sony aktier

Sony er en virksomhed, der som brand har et fantastisk renommé med en fod i forskellige aktiviteter indenfor voksende brancher. Ved at eje aktier i Sony, så bliver investorerne nu eksponeret for en global virksomhed, der ikke er afhængig af et enkelt marked.

Hvis du er klar til at investere: Find den rigtige mægler, indbetal penge på din konto og begynd at handle.

Hvis du endnu ikke er klar til at investere: Bliv klogere på henholdsvis finansiel og teknisk analyse for at nå frem til den anslåede værdi af Sonys aktier.

alternative bestande

Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
Apple logo
Apple
AAPL
...
...
Tesla logo
Tesla
TSLA
...
...
Amazon logo
Amazon
AMZN
...
...
Uber logo
Uber
UBER
...
...
Nike logo
Nike
NKE
...
...

Ofte Stillede Spørgsmål

 1. Selvom et P/E-tal på 34,02 umiddelbart kan se højt ud, så handles visse virksomheder faktisk til endnu højere tal. Investorer bør derfor snarere sammenligne Sonys P/E-tal med deres konkurrenter og med gennemsnittet indenfor branchen. P/E er også blot én fundamental målestok blandt mange andre.
 2. Alle virksomheder kan gå konkurs, og selv om Sony måske ikke er i mere overhængende fare end andre virksomheder, så er det alligevel altid en god idé at sprede dine investeringer ud over forskellige aktier i forskellige sektorer.
 3. Diversificering kan ikke beskytte en portefølje mod omfattende systemiske risici, såsom f.eks. COVID-19-pandemien, der fik alle markeder til at falde på samme tid. Overvej måske at investere i ikke-korrelerede aktiver, der endda kan omfatte råvarer såsom f.eks. guld.
 4. Teknisk analyse bruger historiske prisdata til at forudsige fremtidige markedsbevægelser, og er således mere velegnet til kortsigtet handel end til langsigtet investering. Nogle investorer vælger at bruge teknisk analyse til at fortolke fortsættelsesmønstre i et stigende marked og til at time deres yderligere køb. Fundamental analyse er dog den foretrukne metode, når der skal investeres på aktiemarkedet.
 5. Sonys pengemaskine er deres spil afdeling. På grund af de begrænsninger som COVID-19-pandemien forårsagede, så tilbragte folk langt mere tid indendørs, så Sony aktierne opførte sig ligesom resten af teknologisektoren: først faldt de, men vendte så stærkt tilbage.
 6. Højst sandsynligt. Sony har en lang historie i forbindelse med udbytteafkast, der strækker sig tilbage til 1980'erne, og virksomheden holdt desuden ikke op med at udbetale udbytteafkast under pandemien. Det er derfor rimeligt at antage, at ledelsen vil belønne aktionærernes tillid ved at fastholde deres udbytteafkast politik.