HomeOrdlisteKøbe

Købe

Køb er et handelsbegreb, der refererer til at købe et finansielt instrument fra en anden i bytte for kontanter eller et andet aktiv.

At købe en aktie henviser til at erhverve ejerskabet af en virksomheds aktier. Investorer køber aktier for senere at sælge dem til en højere pris og få overskud. Det gør de ved at udstede en købsordre gennem deres respektive børsmægler.

Mens køb af en aktie tildeler den en vis værdi, er det vigtigt at bemærke, at den tildelte værdi er relativ og kan variere.

Nogle gange er købere villige til at købe en aktie til en overpris, som i det væsentlige er en pris, der er højere end dens oprindelige værdi. Omvendt køber de nogle gange værdipapirer med en rabat, som repræsenterer et værdipapirs pris, der er lavere end dets oprindeligt estimerede værdi.

Gå tilbage til vores fulde ordliste.

Forfatter: Mircea Vasiu Opdateret: July 25, 2022