HomeAktierKøb Boeing aktier
Start handlen med eToro

Sådan køber du Boeing (BA) aktier i Danmark 2022

Boeing logo
Boeing (BOE)
...
24H Ændring
...
exchange
...
Forfatter: Mircea Vasiu

The Boeing Company, eller blot Boeing, er en af verdens største flyproducenter. Virksomheden driver virksomhed gennem fire afdelinger: Boeing Capital, Defense, Space and Security, Commercial Airplanes og Global Services. For detailhandlende der har til hensigt at købe Boeing aktier, så er selskabet bedst kendt for sin kommercielle luftfartsvirksomhed, der dog er blevet kraftigt påvirket af COVID-19 pandemien.

Denne ikoniske amerikanske virksomhed, der blev grundlagt i 1916, beskæftiger i dag over 141.000 personer. Den tilhører industrisektoren: en cyklisk sektor, der afspejler de op- og nedture man kender fra forretningsverdenen.

I årene forud for pandemien led Boeing under negativ omtale på grund af tekniske problemer med deres flymodel 737 Max. Dette hjemsøger selskabet den dag i dag, men alligevel er Boeing aktien kommet sig over lavpunkterne i 2020, og er de seneste tolv måneder frem til maj 2021 steget med over 81%.

Sådan købes BOE med 5 lette trin

 1. 1
  Besøg eToro gennem linket nedenfor og opret dig ved at indtaste dine oplysninger.
 2. 2
  Udfyld alle nødvendige informationer og svar på det informative spørgeskema.
 3. 3
  Klik 'Indbetal', vælg den ønskede betalingsmetode og følg instruktionerne for at indbetale midler til din konto.
 4. 4
  Søg efter din yndlings aktie og se grundlæggende statistik. Når du er klar til at investere, så klik på 'Handel'.
 5. 5
  Indtast beløbet, som du vil investere, og konfigurér din handel for at købe aktien.

Alt hvad du behøver at vide om Boeing

Før vi går i dybden med Boeings grundlæggende finansielle data, så skal vi tage et kig på virksomhedens strategi og historie, hvordan den skaber sit overskud, og hvilke muligheder der ligger forude.

Boeings historie

Boeing har eksisteret i næsten et århundrede og hed oprindeligt Boeing Airplane Company. Efter 50 års eksistens ændrede selskabet sit navn for bedre at afspejle de nye aktiviteter, som selskabet blev involveret i: forsvar, rumfart og sikkerhed samt Boeing Capital.

Dens hårde konkurrence med Airbus er velkendt blandt investorerne. Boeing og Airbus konkurrerer direkte, og deres indbyrdes konkurrence om at få det største antal årlige ordrer fungerer som målestok for hele den globale økonomi som helhed. Under COVID-19 pandemien blev nyheden om, at Ryanair havde bestilt flere Boeing-fly, f.eks. betragtet som forretningscyklussens bund.

Boeings diversificerede forretningsmodel hjalp selskabets aktiekurs til at komme sig efter sikkerhedsproblemerne i forbindelse med 737 Max flyene.

Hvad er Boeings strategi?

Som allerede nævnt er Boeing en industrivirksomhed, der konkurrerer indenfor fire forskellige områder. Udover Boeings store forretning indenfor forsvarsprojekter til den amerikanske regering, så tilbyder virksomheden også finansielle tjenesteydelser og forvalter finansielle risici via finansielle leasingkontrakter under Boeing Capital-delen af sin virksomhed. Som enhver anden cyklisk virksomhed er Boeing stærkt afhængig af økonomiske konjunkturcyklus, samtidigt med at perioder med økonomisk tilbagegang påvirker virksomhedens rentabilitet i negativ retning.

Hvordan tjener Boeing penge?

Boeing er mest kendt for dens kommercielle fly afdeling, der leverer flåde støttetjenester, kommercielle jetfly og fragt tjenester. Men dette er dog ikke det eneste segment, der bidrager til virksomhedens overordnede finansielle resultater.

Virksomheden driver også en stor del af dens virksomhed indenfor forsvars- og sikkerhedssektoren, idet den er involveret i produktionen af ubemandede militærfly, overvågnings- og efterretningssystemer, for blot at nævne nogle få.

Boeing havde det hårdt under COVID-19 pandemien, idet den kommercielle luftfarts branche netop fra den ene dag til den anden gik i stå. I skrivende stund er Boeing endnu ikke kommet sig over dette. Virksomheden opererer lige nu 25% under niveauet før pandemien, hvilket påvirker bundlinjen i Boeings resultatopgørelse.

Hvordan har Boeing klaret sig i de seneste år?

På trods af problemerne med 737 Max toppede Boeing aktien med mere end $440/aktie et år før pandemien. Så ramte pandemien, og resten hører til historiebøgerne.

I modsætning til andre sektorer som oplevede vækst under pandemien, f.eks. teknologisektoren, så var den kommercielle luftfarts branchen en af de hårdest ramte brancher. Mens nedturen på aktiemarkedet var brat for alle sektorer, så var opsvinget til gengæld ujævnt. F.eks. nåede mange selskaber hurtigt op på et højere niveau end før pandemien, hvorimod BA-aktien kun fik halvdelen af sin tabte aktiekurs tilbage.


Boeing Fundamental analyse

Handlende og investorer bruger forskellige teknikker til at vurdere en virksomhed. Mens teknisk analyse hovedsageligt bruges til at spekulere i finansielle aktivers bevægelser, så bruges fundamental analyse til at definere en virksomheds iboende værdi (og dermed hvad dens aktiekurs reelt set burde være).

Markedsprisen afspejler altid den nuværende værdi af virksomhedens fremtidige pengestrømme. Der findes mange modeller til at fratrække disse fremtidige pengestrømme for at finde frem til den korrekte nutidsværdi, og ved afslutningen af processen har investorerne nu en idé om virksomhedens iboende værdi.

Hvis markedsprisen er højere end den beregnede iboende værdi, så er aktierne overvurderede. Investor har mulighed for at benytte en "short selling" strategi (at satse på en faldende kurs) ved at låne af mægleren eller blot sidde stille, hvis investor følger en “long-only” strategi, når han eller hun administrerer porteføljen.

Hvis markedsprisen derimod ligger under den beregnede iboende værdi, så anses aktierne for at være undervurderede. Derfor vil investoren forsøge at opnå eksponering ved at "gå langt" på enten en kontantkonto eller en marginkonto.

Lad os nu se på Boeings omsætning, indtjening pr. aktie (EPS), kurs/indtjeningsforhold (P/E), udbytteafkast og cashflow.

Boeings indtægter

Indtægter henviser til det samlede salg af varer og tjenesteydelser i en bestemt periode. Dette er et vigtigt aspekt når der fortolkes årsregnskaber: resultatopgørelsen (hvor omsætnings positionen hører til) viser en virksomheds finansielle resultater, hvorimod balancen kun viser den finansielle position på et givet tidspunkt, typisk ved regnskabsårets afslutning.

I skarp kontrast til nettoresultatet, som også er kendt som bundlinjen, så kaldes indtægterne den toplinjen i resultatopgørelsen. Ifølge det seneste kvartalsregnskab faldt Boeings indtægter med 10% til 15,2 mia. dollar i 1. Kvartal i 2021 sammenlignet med samme periode i 2020.

Boeings afkast pr. aktie

Indtjening pr. aktie eller EPS er en rentabilitets kvotient baseret på nettoresultatet, som er bundlinjen i resultatopgørelsen, fratrukket præferenceudbyttet, og justeret med det vægtede gennemsnitlige antal aktier i omløb.

I løbet af et år kan et selskab udstede nye aktier, tilbagekøbe dem eller dele aktiekursen. Alle disse handlinger vil påvirke det vægtede gennemsnitlige antal aktier i omløb. Hvis der findes nogle indbyggede muligheder - f.eks. garantier eller konvertible aktier - vil disse også påvirke antallet af aktier. Af denne grund beregner investorerne ikke kun den grundlæggende EPS, men også den udvandede EPS. Forskellen mellem de to er, at den udvandede EPS viser hvad EPS ville være, hvis den konvertible gæld rent faktisk blev konverteret.

Jo højere EPS-tallet er, jo bedre er dette for virksomheden. I skrivende stund er Boeings EPS faldet dramatisk i løbet af de foregående fire kvartaler, hovedsagelig på grund af flybranchens totale globale kollaps. Selvom Boeings EPS-tal i det sidste kvartal er elendigt, så skal man alligevel huske på, at investorerne prissætter en aktie ud fra den fremtidige værdi af dens cashflow.

Boeing’s P/E-forhold

Kurs/indtjeningsforholdet (P/E) viser simpelthen værdien af virksomhedens aktier divideret med EPS. I skrivende stund koster en aktie i Boeing $239,57, men vi kan ikke beregne P/E-forholdet, fordi selskabet har tabt penge i de foregående kvartaler (hvilket gør nævneren negativ).

Som tommelfingerregel kan man sige: Jo højere et P/E-forhold, jo mere sandsynligt er det at selskabets aktiekurs er overvurderet.

Boeings udbytteafkast 

Som navnet antyder er udbytteafkastet et finansielt forhold, der afspejler det årlige udbytte (din andel af selskabets overskud) divideret med aktiekursen. For mange investorer er udbyttebetalende selskaber et must i en portefølje på grund af muligheden for at geninvestere udbyttet. Jo højere forholdet er, jo mere attraktivt er selskabet for investorer, der søger et udbytte.

Jo længere den udbyttegivende historie er, jo mere attraktivt er selskabet for udbyttesøgende investorer. Det er dog imidlertid ikke alle selskaber, der udbetaler udbytteafkast, og nogle af de virksomheder der vælger at gøre det, gør det for at tiltrække investorer i en recessionspåvirket branche.

Boeing udbetaler i øjeblikket ikke udbytteafkast, selvom virksomheden gjorde det tidligere. Sandsynligvis vil de igen begynde at udbetale udbytteafkast, efterhånden som selskabet kæmper sig tilbage efter det pandemi betingede sammenbrud.

Boeings Cash Flow

Cash flow opgørelsen viser de likvide midler, som virksomheden har til rådighed, og de er opdelt i tre kategorier: pengestrømme fra drift, investeringer og finansiering. Ud af de tre, er pengestrømmen fra driften - også kendt som CFO eller drifts cash flowet - langt den vigtigste, fordi den viser, hvor mange penge virksomheden genererer som resultat af den daglige drift.

En stærk likviditets position er ønskelig, fordi dette tyder på en sund virksomhed. Det er også ønskeligt med aktiver, der hurtigt kan omdannes til kontanter, f.eks. omsættelige værdipapirer.

Hvorfor skal du købe Boeing aktier?

Boeing er en af markedslederne indenfor luftfartsbranchen, men selskabet genererer også en stor del af sine indtægter fra andre kilder. For nogle år siden var det selskabets plan at diversificere sig væk fra den primære kommercielle flyindustri ved at gå ind i tilstødende forretningsområder indenfor forsvars- og sikkerhedssektoren.

Uheldigvis påvirkede pandemien de fleste af Boeings kunder, dvs. de kommercielle flyselskaber. På grund af pandemien og "force majeure" klausulerne havde de kommercielle flyselskaber en fordel i deres kontraktlige forpligtelser overfor flyproducenterne.

Pandemien ramte luftfartsbranchen så hårdt, at mange flyselskaber blev reddet af deres respektive regeringer. Det mest utrolige eksempel på dette stammer fra en af de førende spillere indenfor den kommercielle luftfartsbranche: Lufthansa AG, et tysk luftfartsselskab, som nu måtte reddes af den tyske regering.

Alligevel er flyrejser kommet for at blive. Her er nogle grunde til at købe Boeing aktier på trods af selskabets dårlige finansielle situation grundet pandemien:

 • En førende producent af kommercielle flyvemaskiner med en diversificeret virksomhedsmodel
 • Lovende væksttendenser indenfor den kommercielle luftfartsindustri efter pandemien er overstået
 • Ny ledelse
 • Ordrerne er begyndt at stige igen, efterhånden som pandemien aftager

Ekspertråd til køb af Boeing Aktier

Boeing er aktiv i en konjunkturfølsom branche, og påvirkes i perioder med økonomisk nedgang. Nu hvor konjunkturcyklussen har passeret lavpunktet og økonomien er begyndt at vokse igen, som det blev set i årets første kvartal, så vil cykliske virksomheder som Boeing have lettere ved at forbedre deres finansielle resultater.
- Mircea Vasiu
Køb Boeing Aktier i dag!

5 du skal overveje inden du køber Boeing Aktier

Investering i en virksomhed sker normalt ved afslutningen af en rettidig omhu proces, der mindst omfatter de følgende punkter: fuld forståelse af virksomhedens forretningsmodel, opstilling af en investeringstese, vurdering af den finansielle formidler, beslutning om den kapital, der skal investeres samt fastlæggelsen af et investeringsmål.

1. Forstå virksomheden 

Investorer tiltrækkes af en virksomhed af forskellige årsager, som ofte kan være personlige (dvs. de bruger og kan lide virksomhedens produkter eller tjenester) eller have noget med kerneværdier at gøre (f.eks. at virksomheden investerer i ren energi). Et selskab, der udbetaler udbytteafkast kan appellere mere til nogle investorer, mens andre fokuserer på vækst snarere end på udbytte. Warren Buffett’s Berkshire Hathaway er velkendt som en af de mest succesfulde virksomheder i verden, men udbetaler alligevel ikke udbytteafkast.

2. Forstå de grundlæggende investeringsregler 

Sørg for, at du forstår det grundlæggende investeringsregler. Investering handler for det meste om at styre risikoen, men ikke om at fjerne den (for det kan man ikke). Diversificering er en strategi til at opnå risikoreduktion.

3. Vælg din mægler med omhu  

Mægleren er din partner i investeringsprocessen. Lave gebyrer og provisioner er ikke det eneste, der betyder noget, og de fleste investorer vælger deres mæglere ud fra andre kriterier, såsom f.eks. omdømme eller regulering. Mæglerens handelsplatform er også vigtig, fordi en vellykket diversificering afhænger af om mægleren stiller forskellige aktivklasser til rådighed til  at blive købt.

4. Beslut dig for hvor meget du ønsker at investere

Dette er et kontroversielt punkt at overveje, fordi det afhænger af hvilken type investor du er: risiko modvillig, risikosøgende eller risikoneutral. Typisk er deltagerne på finansmarkederne risiko modvillige, men der findes dog stadig fristelser overalt.

En marginkonto gør det muligt for handlende at købe flere aktier, end kontanterne på deres konto giver dem mulighed for. I dette tilfælde medfører køb på margin en ekstra omkostning (renterne på de penge, der er lånt af mægleren), samt en øget risiko for nedadgående kursfald. Under nedadgående markeder kan investorer modtage margin opkald fra deres mæglere, hvilket betyder at deres positioner vil blive lukket, hvis de ikke indbetaler flere kontanter.

5. Sæt et investeringsmål 

Investeringsprocessen starter altid med planlægning. I planlægningsfasen skal investoren overveje målet for investeringen. Nogle af de ting der skal overvejes, er om investeringen skal give diversificerings fordele, hvor længe man er villig til at forblive investeret, hvad den krævede afkastprocent er og hvad er den maksimale risiko, som man er villig til at løbe. Der er et ordsprog, der siger: "Hvis man ikke planlægger, så planlægger man at fejle!"

Bundlinjen ved køb af Boeing aktier

Boeing er en førende virksomhed indenfor dens branche og er en af de virksomheder, der indgår i Dow Jones Industrial Average. 

Efterhånden som økonomien kommer sig over lavpunkterne, så gør cykliske virksomheder som Boeing det også. I årets første kvartal voksede det amerikanske bruttonationalprodukt (BNP) med over 6%, hvilket tyder på at den værste økonomiske nedgang nu er overstået. Boeing og andre cykliske virksomheder bør drage fordel af den nye ekspansive fase i konjunkturcyklussen.

Selvom Boeing ikke er et udbyttebetalende selskab på nuværende tidspunkt, så har Boeing alligevel en udbytte historik. Det er rimeligt at antage, at den "gode vane" med at udbetale udbytteafkast vil følge efter pandemiens afslutning.

Hvis du er klar til at investere, så kan du nu følge en enkel tretrins-proces, hvor du vælger en mægler, finder den aktie du ønsker at investere i, og afgiver en ordre.

Hvis du er usikker på den overordnede investeringsproces, så kan du lære mere ved at læse vores guides, inden du reserverer dine midler til investeringsformål.

alternative bestande

Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
Apple logo
Apple
AAPL
...
...
Tesla logo
Tesla
TSLA
...
...
Amazon logo
Amazon
AMZN
...
...
Sony logo
Sony
SNE
...
...
Uber logo
Uber
UBER
...
...

Ofte Stillede Spørgsmål

 1. Nej. Boeing havde stærke fundamentale forudsætninger, før pandemien ramte verden. Selskabet blev indirekte ramt af nedlukningen af flytrafikken, da investorerne trak deres midler ud af især disse aktier. I takt med at denne tendens vender, og verdens økonomier åbner sig, så er flyindustrien nu igen klar til at rejse sig fra asken.
 2. Højst sandsynligt. Indtil 2020 havde Boeing længe betalt udbytteafkast, men stoppede med dette på grund af pandemien. Det giver ingen mening at erklære et udbytte, når industrien er på randen af sammenbrud, men så snart industrien kommer på fode igen, så vil Boeings økonomiske resultater også gøre det samme. Det er derfor kun rimeligt at antage, at planen er at vende tilbage til at være en udbyttegivende virksomhed, så snart det er økonomisk rentabelt at gøre dette.
 3. Værdisættelse af et selskab på baggrund af aktiernes iboende værdi er udelukkende et koncept i forbindelse med fundamental analyse. Investorerne ser på virksomhedens finansielle data og anvender forskellige modeller til at diskontere den fremtidige værdi af virksomhedens cash flow. På et halvstærkt effektivt marked kan ikke engang fundamental analyse føre til unormale afkast over lange perioder. Men som markederne gang på gang har bevist, så er de ikke specielt effektive, så for at finde den rigtige aktie at købe, så kræver det en blanding af både teknisk og fundamental analyse.
 4. At købe. At købe aktier er at satse på, at kursen vil stige. Investor har således en langtids interesse i selskabets aktier. Det gode ved denne strategi er, at ulemperne er begrænsede eller begrænset til nul. Af denne grund er mange investeringsstrategier hos de berømte investeringsfonde udelukkende langtidsstrategier, hvorved man undgår unødig eksponering når man “shorter” en aktie. Ved shorting låner investoren aktierne af mægleren, men hvis markedet af den ene eller anden grund presses højere op, så er ulemperne dog ubegrænsede, hvilket kan føre til potentielt store tab. Et nyligt eksempel på dette er amerikanske GameStop, som udløste milliardtab for investeringsfonde der anvendte short selling.
 5. Ja, Boeing er ikke rentabelt nu. Men aktierne handles dog stadig for over $200 pr. aktie, og dette fortæller meget om investorernes perspektiv, når det kommer til den fremtidige indtjening. Husk, at det er nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme, der betyder mest, når et selskab skal vurderes.
 6. Dette er lige så enkelt som når der investeres i ethvert andet marked. Afventende ordrer er kendt for at være de bedste værktøjer til at implementere en effektiv administrering af ens penge. Og her skal du som grundregel blot fastsætte det niveau, der vil signalere en udgang fra investeringen, og hernæst placere en stop-loss ordre på dette niveau. Når og hvis markedet når dette niveau, så vil mægleren nu automatisk fjerne dig fra en ubehagelig position.