Home » Ordliste » Udbytteprocent

Udbytteprocent

Et udbytte afkast repræsenterer størrelsen af en virksomheds udbytte i forhold til dets aktiekurs. Det er udtrykt i procent.

For at beregne udbytteafkastet skal man dividere selskabets årlige udbytte pr. aktie med den aktuelle kurs pr. aktie. For eksempel, hvis et selskab udbetaler et årligt udbytte pr. aktie på £4, og den aktuelle kurs på aktien er £20, så er udbytteafkastet 20%.

Det betyder også, at hvis aktiens kurs stiger, så vil udbyttet også give afkast. På den anden side, hvis selskabets aktie falder, vil udbytteafkastet også falde.

Udbytteafkastet beregnes normalt ud fra data fra den seneste årsresultatrapport. Udbytte uddeles dog på kvartalsbasis, og derfor ser investorer og analytikere ofte på udbyttet i det seneste kvartal og gange det med fire for at beregne det årlige udbytte. Alligevel er det vigtigt at huske på, at afkastet kan variere, fordi ikke alle virksomheder betaler lige meget udbytte hvert kvartal.

Gå tilbage til vores fulde ordliste.