Home » Ordliste » Sælge

Sælge

I modsætning til køb refererer salg til at likvidere et aktiv, som den erhvervsdrivende tidligere har købt i bytte for kontanter. Investorer sælger typisk aktiver for at tage en fortjeneste eller begrænse yderligere tab. At lukke en lang position betyder faktisk, at investorerne 'sælger'.

Salg er processen med at konvertere et ikke-likvidt aktiv (såsom aktier) til et likvidt aktiv (såsom kontanter) gennem det åbne marked.

I investeringsanalyse har analytikere en tendens til at give en 'Sælg' rating på en bestemt aktie, da de mener, at disse aktier vil klare sig dårligere end markedet, og der er risiko for et fald. I modsætning til 'Sælg' vurderinger har analytikere også til deres rådighed Hold/Neutral og Køb vurderinger.

Gå tilbage til vores fulde ordliste.