Home » Ordliste » Offentlig Float

Offentlig Float

Public float, også kaldet free float, repræsenterer den del af en virksomheds aktier, der er noteret på markedet og tilgængelige for handel. I lægmandshandler repræsenterer det antallet af aktier, der er tilgængelige for køb og salg af investorer.

Antallet beregnes ved at trække eventuelle bundne aktier fra antallet af selskabets udestående aktier. Begrænsede aktier kan omfatte aktier, der er utilgængelige til handel på grund af en låseperiode, aktier, der holdes af insidere, eller aktier, der holdes i en virksomheds egne bøger, såsom statslige aktier.

Når investorer taler om at "flyde en aktie", henviser de til processen med at notere virksomheden på en børs, dvs.

Gå tilbage til vores fulde ordliste.