Home » Ordliste » Likviditet

Likviditet

I enkleste vendinger beskriver likviditet, hvor let et aktiv eller et værdipapir kan købes eller sælges uden at påvirke prisen væsentligt. Hvis der er en høj efterspørgsel efter en aktie, betyder det, at markedet er mere likvidt, hvilket giver investorerne mulighed for nemt at købe og sælge denne aktie.

Udtrykket likviditet kan anvendes på ethvert kapitalmarked såsom aktier, ædelmetaller, råvarer og mere.

Med andre ord tjener markedslikviditet i det væsentlige som et mål for, hvor let handlende kan købe og sælge værdipapirer. Likvide markeder er defineret af høje handelsvolumener og et tæt spænd mellem udbuds og budpriser .

Under normale omstændigheder er høj markedslikviditet en stor fordel. Kapitalmarkeder, der har masser af likviditet, giver handlende mulighed for effektivt og hurtigt at udveksle aktiver og sætte dem i stand til hurtigt at åbne og lukke positioner. Sådanne opportune markedsforhold lokker ofte flere handlende og investorer, hvilket i sidste ende tilføjer endnu mere likviditet.

På den anden side kan markeder med lav likviditet gøre det meget vanskeligt at handle de underliggende aktiver, da det kan tage lang tid at gennemføre transaktionen. På markeder med lav likviditet kan det desuden tage et stykke tid for købere og sælgere at blive enige om prisen, hvilket i sidste ende resulterer i brede bid-ask-spænd og forhøjede eksekveringsgebyrer.

Gå tilbage til vores fulde ordliste.