Home » Ordliste » Gensidig Fond

Gensidig Fond

En investeringsforening er et investeringsselskab, der samler penge fra adskillige investorer til at købe aktiver og værdipapirer. Disse midler forvaltes af ekspert pengeforvaltere, som udvikler investeringsstrategier og investerer de samlede penge for at bringe overskud til sine investorer.

En investeringsforenings pris, kendt som dens nettoaktivværdi (NAV), er defineret ved den kombinerede værdi af værdipapirerne i fondens portefølje divideret med antallet af udestående aktier. Prisændringerne på en investeringsforening afhænger af værdien af dens underliggende værdipapirer ved slutningen af hver handelsdag.

Det er vigtigt at bemærke, at investeringsforeningsinvestorer ikke direkte ejer værdipapirerne i fondens portefølje, men derimod kun aktierne i selve fonden.

Beslutninger om, hvilke værdipapirer fonden vil købe og sælge, træffes af en eller flere porteføljeforvaltere, hvis hovedformål er at opdage lukrative investeringsmuligheder, der vil hjælpe fonden med at overgå sit markedsbenchmark såsom S&P 500, Nasdaq eller andre.

Det er derfor, at en af de bedste måder at måle en investeringsforenings præstation på er at sammenligne den med præstationen af dens benchmark.

Mens gensidige fonde er åbne og tilgængelige for offentligheden, er hedgefonde kun tilgængelige for akkrediterede investorer.

Gå tilbage til vores fulde ordliste.