Home » Ordliste » Spredning Af Bud-Spørg

Spredning Af Bud-Spørg

Dette udtryk refererer til forskellen mellem den højeste pris en køber er villig til at betale for at købe et aktiv, og den laveste pris, en sælger er villig til at sælge et aktiv. Når en budgiver og en sælger er enige om de foreslåede priser, foretager de handlen.

Købs og udbudspriser er fastsat af de to førende markedsmekanismer kendt som udbud og efterspørgsel, og kløften mellem disse to er det, der bestemmer bud-udbudsspredningen. Derfor, hvis der er en stor forskel mellem udbud og efterspørgsel, er bid-ask-spændet også stort. Det er derfor, bud-ask-spændet betragtes som et mål for et værdipapirs udbud og efterspørgsel, hvor buddet repræsenterer efterspørgslen, og buddet repræsenterer udbuddet.

Spredningen afhænger også i høj grad af markedslikviditeten og er normalt mindre på meget likvide markeder og omvendt. For eksempel kommer handel med aktier i de største virksomheder (Apple, Tesla, Microsoft, Amazon osv.) normalt med en lav spredning.

Bid-ask-spændet kan udtrykkes både i procent og i absolutte tal. Her er et simpelt eksempel på en udregning af bud-ask-spændet: Hvis en budpris for en aktie er 10 GBP, og udbudsprisen er 12 GBP, vil bud-ask-spændet for det pågældende værdipapir være 2 GBP.

Gå tilbage til vores fulde ordliste.