Home » Ordliste » Margin

Margin

Margin refererer til en handelspraksis, der involverer at låne penge fra en mægler for at købe en aktie. Det repræsenterer også forskellen mellem den fulde værdi af en investering og det beløb, der blev lånt fra mægleren.

Dybest set tjener margin som et middel, der giver handlende mulighed for at købe større mængder af aktier, end de har råd til. For at opnå dette skal handlende først indsende en anmodning til deres mægler om at åbne en marginkonto og betale et specifikt forhåndsgebyr i kontanter, der er kendt som minimumsmarginen. Minimumsmarginen tjener til at hjælpe mægleren med at inddrive penge, hvis den erhvervsdrivende placerer en tabende handel.

I sin essens giver en marginkonto en erhvervsdrivende mulighed for at bruge deres kontomidler og aktiver som sikkerhed for et lån. Den gearing, som marginkontoen giver, øger potentielle risici for både overskud og tab.

I nogle tilfælde, hvor en erhvervsdrivende lider under et tab, kan mæglerfirmaet placere den erhvervsdrivende på et "margin call", som beder den erhvervsdrivende om at indsætte yderligere midler eller værdipapirer på deres konto for at opfylde vedligeholdelsesmarginen. Hvis investoren ikke gør det, vil investoren sandsynligvis blive tvunget til at sælge aktiver for at opfylde marginopfordringen.

Gå tilbage til vores fulde ordliste.