Home » Ordliste » Fortjeneste Pr Aktie

Fortjeneste Pr Aktie

Indtjening pr. aktie (EPS) er en finansiel metrik, der bruges til at vise den samlede rentabilitet for en enkelt virksomhed. EPS beregnes ved at dividere virksomhedens overskud divideret med antallet af udestående aktier i dets almindelige aktier.

Det er normalt, at virksomheder fremhæver EPS og omsætningstal, når de rapporterer indtjening. Virksomheder har også en tendens til at rapportere justerede EPS-tal, som normalt er et EPS-tal justeret for nogle ekstraordinære poster (optioner, warrants, konvertibel gæld).

Generelt gælder det, at jo højere EPS, jo mere rentabel er virksomheden og omvendt. Det ville dog være en fejl at se på en enkelt EPS-værdi for en bestemt virksomhed. Det er derfor, analytikere har en tendens til at analysere virksomhedens EPS-tal i forhold til andre virksomheder i samme sektor.

EPS bruges også til at beregne P/E-forholdet, som er en måde at værdiansætte virksomheden på. Jo højere P/E-forholdet er, jo dyrere anses aktier for at være.

I løbet af indtjeningssæsonen er indtjenings "beats" og "misser" baseret på EPS-estimaterne. Analysefirmaer har en tendens til at undersøge analytikere og inkorporere deres EPS-estimater i modellen, som derefter beregner EPS-estimaterne, også kendt som EPS-konsensus. En højere end konsensus-læsning kan sende aktier i det givne selskab højere efter indtjeningsrapporten og omvendt.

Gå tilbage til vores fulde ordliste.