Home » Ordliste » P/E-Forhold

P/E-Forhold

P/E ratio står for price/earnings ratio, som grundlæggende har til formål at beregne værdiansættelsen af en given virksomhed. Forholdet beregnes ved blot at dividere aktiekursen med virksomhedens indtjening pr.

I lægmandssprog viser P/E-forholdet, hvor meget investorer vil betale pr. aktie for hver $1, som virksomheden genererer i indtjening.

Der er to typer P/E-forhold. Den første kaldes et efterfølgende P/E-forhold og er den mest almindelige type, da den er baseret på de tidligere kvartaler. For eksempel beregnes det efterfølgende P/E-forhold ved at dividere aktiekursen med virksomhedens indtjening pr. aktie i de seneste fire kvartaler eller 12 måneder.

På den anden side er det fremadrettede P/E-tal baseret på den forventede indtjening i kvartaler, der ligger foran os.

Et højt P/E-forhold har en tendens til at antyde, at aktier i virksomheden er for dyre eller overvurderede. I dette tilfælde betaler investorer for meget for aktier givet, hvor meget indtjening virksomheden er i stand til at generere. Et højt P/E-forhold er almindeligt for højvækstteknologiske aktier, der bruger meget kapital til at investere i deres forretning og gøre den mere bæredygtig.

Omvendt er et lavt P/E-forhold typisk forbundet med ældre, mere stabile virksomheder, der tiltrækker værdiinvestorer.

Gå tilbage til vores fulde ordliste.