Home » Ordliste » Aktiediagram

Aktiediagram

Et aktiediagram er en graf, der giver en visuel repræsentation af en akties kursbevægelse over en bestemt periode. Aktiediagrammer består normalt af X- og Y-akselinjer, hvor førstnævnte repræsenterer tidsperioden, mens sidstnævnte repræsenterer prisbevægelsen.

Diagrammer ses som et afgørende værktøj for tekniske analytikere. Deres hovedformål er at visualisere prishandlingen. Disse data bruges derefter til at udtrække mønstre og signaler, der kan bruges til fremtidig handel.

Den historiske aktiepræstation analyseres for at udtrække støtte- og modstandsniveauer, trends, trendlinjer, glidende gennemsnit osv. Traders kan anvende forskellige tidsintervaller på et aktiediagram - typisk fra 1 minut til 1 måned.

Indikatorer anvendes til at hjælpe med at identificere tendenser og signaler. Der er to hovedgrupper af indikatorer: førende og haltende. Førstnævnte fremskriver fremtidige aktiekursbevægelser, mens sidstnævnte analyserer historiske tendenser.

Nøglediagramindikatorer er: Simple Moving Averages (SMA), Exponential Moving Average (EMA), Stokastisk, Moving Average Convergence Divergence (MACD), Bollinger Bands, Relative Strength Index (RSI), Fibonacci retracement- og forlængelseslinjer, Ichimoku-sky, standardafvigelse , Gennemsnitligt retningsindeks osv.

Ekspertråd er, at teknisk analyse altid bør parres med sunde risikostyringsværktøjer for at give rentable afkast.

Gå tilbage til vores fulde ordliste.