HomeOrdlisteTyremarked

Tyremarked

Når værdien af aktiver eller værdipapirer stiger over en periode, betyder det, at markedet i øjeblikket befinder sig i et tyremarked. Tyremarkeder opstår typisk, når økonomien blomstrer, og når arbejdsløsheden falder.

Selvom der ikke er nogen klare målinger, der definerer et tyremarked, betragtes et marked i et tyrterritorium, når prisen stiger med mindst 20 % fra dets seneste lavpunkt, med indikationer på, at den opadgående tendens vil fortsætte. Dette er det stik modsatte af et bjørnemarked, hvilket antyder et prisfald på mindst 20 % fra deres seneste højdepunkt.

Begreberne tyr og bjørn er for det meste forbundet med aktiemarkedet, men de kan også gælde for individuelle værdipapirer og andre markeder, herunder valutaer, obligationer og fast ejendom.

Et af de vigtigste kendetegn ved et tyremarked er den voksende investortillid. Når først tyreløbet starter, og værdipapirpriserne stiger, føler investorerne sig optimistiske over, at den opadgående tendens vil fortsætte, så de køber mere. Som et resultat hæver øget købsaktivitet aktiekurserne yderligere på grund af loven om efterspørgsel og udbud.

Derudover vil virksomheder sandsynligvis investere mere i vækst og forretningsudvikling i løbet af tyremarkedet, hvilket er et andet almindeligt kendetegn ved denne periode.

Gå tilbage til vores fulde ordliste.

Forfatter: Mircea Vasiu Opdateret: July 25, 2022