Home » Ordliste » Pengestrøm

Pengestrøm

Cash flow repræsenterer mængden af penge, der overføres ind og ud af en virksomhed. Der er flere typer af pengestrømme, hvor de to mest almindelige typer er indstrømning (modtagne kontanter) og udgående pengestrømme (forbrugte penge).

Frit cash flow (FCF) er en af de vigtigste finansielle målinger, der bruges af investorer til at bestemme attraktiviteten af en enkelt virksomhed. Hvis virksomheden er i stand til at generere positive pengestrømme, vil investorer sandsynligvis blive mere tiltrukket af virksomheden, da den ikke har brug for yderligere finansiering.

FCF beregnes ved at reducere penge brugt på drift fra indstrømning. FCF udelukker ikke-kontante udgifter, men inkluderer udstrømning af udstyr, aktiver og arbejdskapital fra balancen.

I sidste ende repræsenterer frie pengestrømme rapporteret af virksomheden tilgængelige midler til at betale udbytte, tilbagekøbe aktier eller betale renter til investorer.

Gå tilbage til vores fulde ordliste.