HomeOrdlisteGår Længe

Går Længe

At gå lang refererer til en markedsposition, som investorer tager for at købe et aktiv, i håb om, at prisen på et aktiv vil stige og give dem overskud.

Handlende kan tage en lang position i forskellige typer værdipapirer, herunder aktier, optioner, investeringsforeninger, valutaer og futures, blandt andre. Etablering af en lang position betyder i det væsentlige, at investoren er optimistisk på det pågældende aktiv i håb om, at dets pris vil stige i fremtiden.

Hvis investoren køber og planlægger at holde et aktiv på lang sigt, eliminerer det behovet for konstant at overvåge og time markedet. Denne strategi er særlig populær i aktieinvesteringer, fordi aktiekurserne altid er steget på lang sigt.

Det modsatte af at gå lang er at tage en kort position, også kendt som 'gå kort'.

Gå tilbage til vores fulde ordliste.

Forfatter: Mircea Vasiu Opdateret: July 25, 2022