Home » Ordliste » Beta

Beta

Beta er et udtryk, der måler et værdipapirs volatilitet i forhold til det bredere marked samt for at forstå en risiko forbundet med en pågældende aktie. Det bredere marked har en beta på 1, hvilket betyder, at aktier, der har en beta på mere end 1, er mere volatile end det bredere marked.

For at give et eksempel, hvis en aktie har en beta på 1,2, betyder det i det væsentlige, at denne aktie er 20% mere volatil end det bredere marked. Hvis en aktie har en beta på 1, indikerer det, at aktien har samme volatilitet som markedet. Beta beregnes normalt ved at regressere den procentvise ændring i aktiekurser mod den procentvise ændring på det bredere marked.

Beta er en af de vigtigste dele af Capital Asset Price Model (CAPM), som måler afkastet af et værdipapir. Ved at beregne en akties beta kan investorer og analytikere måle volatiliteten og den systematiske risiko for den pågældende aktie. Hvis en aktie har en positiv beta, tyder det på, at aktien generelt trender i samme retning som markedet og omvendt.

Som en generel tommelfingerregel har defensive aktier en lav CAPM beta, mens cykliske aktier og vækstaktier normalt har en høj CAPM beta.

Gå tilbage til vores fulde ordliste.