HomeAktierKøb ABN AMRO
Start handlen med eToro

Sådan køber du ABN AMRO (ABN) aktier i Danmark 2022

Abn Amro logo
Abn Amro (ABN)
...
24H Ændring
...
exchange
...
Forfatter: Hassan Maishera Opdateret: August 9, 2022

ABN AMRO Bank er en hollandsk bank med hovedkontor i Amsterdam, Holland. Det leverer formueforvaltning, investeringsbankvirksomhed, kommerciel bankvirksomhed, detail- og private banking-tjenester til sine kunder og er en af de største banker i Holland i form af samlede aktiver. Banken opererer i finanssektoren sammen med andre prominente banker, herunder ING Bank, Coöperatieve Rabobank, BNG Bank og andre. Dets depotbeviser er noteret på Euronext Amsterdam (AEX), Hollands børs. Artiklen forklarer, hvordan du kan købe ABN AMRO-aktier og giver dybdegående information om virksomheden.

5 nemme trin til at købe ABN aktien

 1. 1
  Besøg eToro via nedenstående link og tilmeld dig ved at indtaste dine oplysninger i alle de påkrævede felter.
 2. 2
  Indtast dine personlige oplysninger og udfyld et simpelt spørgeskema, der anvendes til informationsformål.
 3. 3
  Klik på " Indbetal ", vælg din foretrukne betalingsmetode, og følg anvisningerne for at indbetale penge på din konto.
 4. 4
  Søg efter din yndlingsaktie og se de vigtigste statistikker. Når du så er klar til at investere, så skal du blot klikke på "Handl".
 5. 5
  Indtast det beløb som du ønsker at investere, og sørg for at have de rette handelsindstillinger inden du køber aktien.

Alt du behøver at vide om ABN AMRO

Erfarne investorer vurderer en virksomhed på en række forskellige faktorer og indsamler så meget information, som de kan, før de investerer deres penge. At have en grundlæggende forståelse af en virksomheds historie, forretningsstrategi, indtægtskilder og tidligere resultater kan hjælpe dig med at bestemme virksomhedens egnethed til din investering. Du kan også udføre fundamental analyse for at beregne den sande værdi af en aktie ved at analysere dens vigtigste finansielle metrics.

ABN AMRO historie

ABN AMRO Bank blev grundlagt i 1991 efter en fusion af Algemene Bank Nederland (ABN) og AMRO Bank. Banken er ejet af moderselskabet ABN AMRO Group. Et konsortium af tre banker, nemlig Banco Santander, Royal Bank of Scotland Group, og Fortis købte det og blev delt mellem de tre enheder. Men under den globale finanskrise 2007-08 kom de fusionerede banker i problemer, hvilket fik den hollandske regering til at redde Fortis og splitte bankens hollandske aktiver fra Fortis og den UK-kontrollerede RBS-bank. I 2010 spaltede den hollandske regering ABN AMRO juridisk og frigav sine aktiver fra RBS for at danne ABN AMRO Group NV. I 2015 udstedte den hollandske regering 20 % af aktierne i banken gennem en børsnotering på Amsterdam-børsen. I USA handles aktien på over-the-counter-markederne.

Hvad er ABN AMRO's strategi?

Ledelsen i ABN AMRO identificerer tre strategiske nøglesøjler, der danner bankens strategi: kundeoplevelse, bæredygtighed og fremtidssikring af banken. Kundeoplevelsesstrategien er centreret omkring digitaliseringen af bankens tjenester for at give kunderne adgang til deres konti 24/7. Banken har til formål at støtte virksomheder med bæredygtige forretningsmodeller gennem sin finansiering af vedvarende energiprojekter. Cirkulær økonomi og klimaforandringer er andre områder, hvor banken ønsker at spille sin rolle ved at fremme finansiering til den involverede virksomhed. Bankens ledelses strategiske fokus er at fremtidssikre banken ved at optimere dens driftsmodel, styrke compliance- og risikorammerne samt opbygge en dygtig arbejdsstyrke. Banken forventer at spare omkring EUR 700 millioner og begrænse omkostningerne til EUR 4,7 milliarder i 2024.

Hvordan tjener ABN AMRO penge?

Bankens indtægter kommer primært fra tre hovedkilder: renteindtægter, gebyr- og provisionsindtægter og handelsindtægter. Det henter størstedelen af sine renteindtægter fra udlån til kunder, værdipapirfinansiering, udlån til andre banker og ikke-handlende derivater til sikring af pengestrømme. Gebyr- og provisionsindtægter kommer fra betalingstjenester, forsikrings- og investeringsgebyrer, porteføljeforvaltning og trustgebyrer, værdipapirer og depottjenester. Bankens handelsindtægter inkluderer aktie- og råvarehandel og fortjeneste/tab på valutatransaktioner.

Hvordan har ABN AMRO klaret sig i de seneste år?

Aktien steg omkring 48 %, da den sprang fra 8 € den 8. september 2020 til 11.862 € (den højeste i et år) den 7. september 2021. Det laveste punkt opnået i denne periode var 6,79 €.

ABN AMRO 1-årig graf (Kilde: Euronext.com)

ABN AMRO 5-års diagram (Kilde: Euronext.com)

Aktien tabte omkring 37 % i løbet af de seneste fem år, da den faldt fra €18.775 til €11.834. I januar 2018 nåede aktien sit femårige højdepunkt på 28,18 og har siden da været konstant faldende, indtil den nåede sit laveste niveau på €6,048 i maj 2020. Aktien indhentede nogle af sine tab efter sit laveste niveau i fem år.

ABN AMRO Fundamental Analyse

I modsætning til teknisk analyse, som handlende bruger til at lede efter mønstre i aktiekursbevægelser, er fundamental analyse, hvad investorer bruger til at bestemme den underliggende sundhed og iboende værdi af en virksomhed. Analyse af vigtige finansielle målinger, såsom P/E-forhold, omsætning, indtjening pr. aktie, udbytteafkast og pengestrøm giver vital indsigt i virksomhedens økonomiske sundhed og er afgørende for at bestemme en akties dagsværdi.

ABN AMROs omsætning

En virksomheds omsætning angiver det beløb, der er tjent ved at sælge produkter eller tjenester. En markant stigning i omsætningen i forhold til tidligere perioder ses som et godt tegn. Omsætning kaldes også 'toplinjen' og kan ses i virksomhedens resultatopgørelse, som indberettes kvartalsvis eller årligt. ABN Amro rapporterede sin halvårlige 2021-omsætning på €3.579 mio.

ABN AMRO's indtjening pr. aktie

Indtjening pr. aktie i en virksomhed beregnes ved at dividere virksomhedens nettoresultat med det samlede antal udestående almindelige aktier. Målingen viser, hvor meget indtjening der er tilgængelig for hver udestående aktie. Hvis en virksomhed rapporterer et tab, beregner målet tab pr. aktie. ABN AMRO registrerede et overskud på €393 millioner i 2. kvartal 2021, hvilket svarer til en indtjening pr. aktie på €0,39.

ABN AMRO's P/E-forhold

P/E eller pris-til-indtjening-forholdet måler markedsprisen på en aktie i forhold til dens indtjening pr. ABN AMRO registrerede et overskud på €393 mio. med en indtjening pr. aktie på €0,39 for 2. kvartal 2021, så ved en aktiekurs på $12 viser P/E-forholdet sig at være 12/0,39 = 31. Forenklet sagt ville det tage 31 års indtjening til at tilbagebetale din investering i denne aktie.

ABN AMRO's udbytte

Udbytteafkastet måler mængden af udbytte, som en virksomhed udbetaler som en procentdel af aktiens markedspris. Bortset fra 2020, hvor det led et tab, udbetalte ABN AMRO regelmæssigt årligt udbytte på €0,84, €1,09, €1,45 og €1,40 fra 2016 til og med 2019. Udbytteudbyttet af ABN AMRO-aktien var 7,06 % og 8,63 % i 2018 og 2019.

Aktier, der har konstant højt udbytte, udbetaler regelmæssigt udbytte, hvilket giver investorer et højt afkast af deres investeringer. I modsætning til "investorer" sigter "handlere" efter at udnytte de kortsigtede bevægelser i aktier, så de er ligeglade med at holde aktier på lang sigt for at få udbytte.

Ex-udbyttedatoen er normalt sat en bankdag før registreringsdatoen, og investorer, der ejer aktien mindst én bankdag før ex-dividendedatoen, er berettiget til at modtage udbytte. Typisk falder aktiekursen med mængden af udbytte på ex-udbyttedatoen, hvilket sikrer, at investorer, der køber aktien for en dag bare for at få udbyttet, ikke får en uretfærdig fordel.

ABN AMROs pengestrøm

En virksomheds pengestrøm repræsenterer virksomhedens samlede likviditet på en bestemt dato og bestemmer, om virksomhedens likviditetsreserver er steget eller udtømt i løbet af det rapporterede år. En virksomhed, der har en positiv nettolikviditetsposition, har genereret flere penge, end den brugte i den rapporterede periode. Du kan se virksomhedens likviditet i dens pengestrømsopgørelse.

ABN AMRO bank rapporterede €74.499 millioner kontanter og likvider pr. 30. juni 2021.

Hvorfor købe ABN AMRO aktier?

Banken genererede et overskud på €393 millioner i Q2 2021 på baggrund af stærke operationelle resultater og højere formueforvaltningsgebyrer og provisioner. De bedre økonomiske udsigter resulterede i en nedskrivningsfrigivelse på €79 mio. for 2. kvartal 2021. Bankens Basel III-ratio på 18,3 % og Basel IV-ratio på 16 % viste en stærk kapitalposition i banken. I løbet af andet kvartal af 2021 øgede banken sin markedsandel inden for boliglån med 2 % (fra 14 % i 2. kvartal 2020), hvilket viser bankens stærke kapacitet på markedet. I skrivende stund går ledelsen i gang med at omforme banken gennem sin trestrengede strategi om kundeoplevelse, bæredygtighed og fremtidssikring af banken.

Ledelsen sigter mod at øge sin markedsandel ved at fokusere på SMV'er, realkreditlån, velhavende kunder og corporate banking i Holland og Nordvesteuropa. Ledelsens voksende fokus er på at øge mængden af bæredygtige kundelån og ESG & Impact-investeringer fra 20 % til omkring 33 % i 2024. At besidde ABN AMROs aktier kan give dig følgende fordele:

 • Bortset fra 2020, hvor den led et tab, har ABN AMRO bank udbetalt sundt udbytte til sine aktionærer. Så du kan forvente at få generøst udbytte ved at købe aktien.
 • ABN AMRO er en statsejet bank og er en af de største aktører i Holland inden for detailbankvirksomhed, kommerciel bankvirksomhed, private banking og corporate & investment banking. Banken har været aktivt engageret i at øge sin markedsandel i forskellige markedssegmenter, hvilket kan resultere i yderligere vækst i dens omsætning.
 • Banken har en stærk finansiel position, hvilket bekræftes af dens Basel III- og Basel IV-forhold og stærke likviditetsposition, hvilket gør den til en sikker udsigt til investering.

Eksperttip om køb af ABN AMRO-aktier

Du kan overveje at inkludere denne aktie i din portefølje for at realisere stabile udbytter, men overeksponer ikke dig selv for én aktie, da din investering kan gå op og ned over år. Du kan tage kortsigtede positioner i aktien, hvis du vil spille efter det tekniske, eller du vil handle med kortsigtede triggere. Du skal dog altid bruge risikostyringsteknikker for at begrænse din nedadgående risiko, før du udfører enhver handel, uanset om du er langsigtet eller kortsigtet.
- Hassan Maishera
Køb ABN AMRO aktier i dag!

5 ting, du skal overveje, før du køber ABN AMRO-aktier

Her er et par ting, du skal overveje, før du køber ABN AMRO-aktier.

1. Forstå virksomheden

Du kan bestemme værdien af virksomhedens aktie og dens udsigter ved at forstå virksomhedens forretningsmodel, indtægtskilder, produkter og tjenester, regnskaber, risikoområder, styrker, muligheder og konkurrencemiljø. Uinformerede investorer, der køber en aktie på det forkerte tidspunkt, når der er risici omkring virksomheden, kan tage år at genvinde deres investeringer. Du skal studere virksomhedens regnskaber og årsrapporter for at få en grundig forståelse af virksomhedens nuværende position i branchen.

2. Forstå det grundlæggende ved investering

Du bør forstå og følge de grundlæggende principper for investering, som vil hjælpe dig med at klare dig meget bedre på markedet end dem, der ignorerer disse principper. For eksempel bør du altid diversificere din risiko ved at opbygge en portefølje af forskellige aktier, så selvom en af dine aktiebeholdninger går konkurs, kommer investeringerne i andre aktier dig til undsætning. For kortsigtet handel skal din ordrestørrelse svare til din risikotolerance, og hver ordre skal ledsages af et stop-loss-punkt, der vil begrænse dine tab.

3. Vælg din mægler omhyggeligt

At vælge den rigtige type mægler vil hjælpe dig meget i din handel. Du bør åbne din konto hos en reguleret mægler for at mindske risikoen for at blive snydt. Mæglere, der giver dig adgang til en avanceret handelsplatform med mobil handelsfunktionalitet, kan give dig en betydelig fordel, da du kan overvåge markederne uanset hvor du er på farten. Handelsgebyrer, provisioner og adgang til handelsinstrumenter er andre vigtige faktorer, som du bør overveje, når du vælger en mægler.

4. Beslut dig for, hvor meget du vil investere

Du vil finde masser af investeringsmuligheder, så læg ikke alle dine penge i én aktie, og tænk på det som en enestående mulighed. Mange nybegyndere bliver revet med ved tanken om at tjene hurtige penge, når de låner penge eller bruger gearing kun til at tørre deres konti hurtigt. Nøglen er at blive fortrolig med markedet, lære teknikkerne til pengestyring og beregne din positionsstørrelse for at begrænse din nedadrettede risiko.

5. Beslut dig for et mål for din investering

Dit investeringsmål bestemmer din investeringsstrategi og det risikoniveau, du tager. Hvis du vil generere hurtige overskud, skal du muligvis bruge gearing og påtage dig en højere risiko. På den anden side, hvis du ønsker at skabe en portefølje til din pension, bør du købe og besidde aktier med et højt vækstpotentiale, som du kan holde på lang sigt. Hvis dit mål er at generere periodisk indkomst, kan du investere i højt udbytte eller udbytteaktier.

Bundlinjen på køb af ABN AMRO-aktier

Køb af ABN AMROs aktier giver dig eksponering mod en hollandsk bank og aktiemarkedets bank- og finanssektor. Banken er en af de største banker i Holland målt på værdien af de ejede aktiver. Det genererede et sundt overskud på €393 millioner i 2. kvartal 2021 med en solid markedsposition og kundebase i de kommercielle, detail-, private- og virksomheds- og investeringsbanksegmenter, der opvejer stabile indtægtsstrømme. Oven i det giver banken sine investorer et anstændigt udbytte, så du kan forvente at tjene udbytteindtægter sammen med potentialet til at generere kapitalgevinster.

Du skal åbne en aktiekonto hos en børsmægler for at købe ABN AMRO-aktier eller en hvilken som helst anden aktie efter din smag. Børsmæglere giver dig mulighed for at handle ved hjælp af online handelsplatforme, som du kan bruge på din mobiltelefon, bærbare, tablet eller stationære computer. Du kan afgive forskellige typer ordrer, såsom limit-ordre, markedsordre, stop-limit-ordre, stop-loss-ordre og andre specialiserede ordrer. Du kan afgive en markedsordre, hvis du vil købe eller sælge til markedsprisen. En limitordre udfører på den anden side din ordre til din angivne pris, hvis markedsprisen bevæger sig til din angivne pris.

Du kan lære mere om investering og finde værdifuld information om mange interessante aktier i guiderne på vores hjemmeside. Du kan også overveje at åbne en demokonto hos en mægler for at lære handelsstrategier ved hjælp af virtuelle penge.

alternative bestande

Rolls-Royce logo
Rolls-Royce
RR
...
...
Lyft logo
Lyft
LYFT
...
...
Mediaset logo
Mediaset
GETVF
...
...
Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
Disney logo
Disney
DIS
...
...
Credit Agricole logo
Credit Agricole
CRARF
...
...

Ofte Stillede Spørgsmål

 1. ABN AMRO-aktien er noteret på Euronext Amsterdam (AEX)-børsen som depotbeviser. Aktien handles også på håndkøbsmarkedet i USA.

 2. Du skal eje ABN AMRO-aktier inden ex-udbyttedatoen for at være berettiget til udbytte annonceret af bestyrelsen.

 3. Hvis du har en kortsigtet investeringshorisont, bør du bruge teknisk analyse og handle aktien ved hjælp af tekniske indikatorer og kursdiagrammer. Du kan også holde dig opdateret om kortsigtede markedsudløsere, der kan flytte aktiekursen.

 4. Du bør studere ledelsens strategi, virksomhedens vigtige økonomiske målinger, konkurrencemiljø og mange andre relaterede faktorer for at opbygge din investeringscase. Du bør dog også vurdere andre aktier fra branchen for at afgøre, om aktien handler til en god pris og giver værdi for dine penge.

 5. Banken udbetalte årligt udbytte på €0,84, €1,09, €1,45 og €1,40 fra 2016 til 2019.

 6. Banker tjener en betydelig del af deres samlede indtjening som renteindtægter, så højere renter er fordelagtige for bankaktier som ABN AMRO.